โครงการคัดกรองนักเรียนผู้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา 2563

>> ดาวน์โหลดประกาศ <<ขั้นตอนการสมัคร

     1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านก่อนการสมัคร
     2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบการสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลและอัพโหลดหลักฐาน
     3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะของผู้สมัคร

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

     1. ไฟล์ใบ ปพ. 1 (pdf หรือ JPEG)


ลงทะเบียน [สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน]
Login [สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว]
เลขประจำตัวประชาชน :
รหัสผ่าน :
ตารางการรับนักศึกษา รอบรับตรงอิสระ
วัน เดือน ปี รายละเอียด
20 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 รับสมัครผู้สนใจเข้าคัดกรองออนไลน์ที่ www.entrance.sat.psu.ac.th
18 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 สัมภาษณ์คัดกรอง/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองที่ www.entrance.sat.psu.ac.th
9 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ผู้ผ่านการคัดกรองสมัครรอบรับตรงอิสระทาง e-admission.psu.ac.th
5 ก.ค. 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา


ติดต่อสอบถาม

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 073-334226, 086-2660971, 081-9598522